• Lisie Jamy,  Podkarpackie,  Powiat lubaczowski

    POIG.06.01.00-18-001/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski

    POIG.06.01.00-18-001/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-001/09-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: MECH-BUD Zbigniew Krygowski NIP beneficjenta: 7931009797 Kod pocztowy: 37-600 Miejscowość: Lisie Jamy Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-001/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski została wyłączona