• Kujawsko-pomorskie,  Lipniki,  Powiat bydgoski

    POIG.06.01.00-04-099/11-02 „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL”

    POIG.06.01.00-04-099/11-02 „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-099/11-02 Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 318569.66 Wydatki kwalifikowalne: 318569.66 Dofinansowanie: 159284.83 Dofinansowanie UE: 135392.1 Nazwa beneficjenta: HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Jawna NIP beneficjenta: 5540394086 Kod pocztowy: 86-005 Miejscowość: Lipniki Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-099/11-02 „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL” została wyłączona