• Ligota Mała,  Opolskie,  Powiat kluczborski

    POIG.06.01.00-16-007/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa MONOLIT SYSTEM Sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-16-007/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa MONOLIT SYSTEM Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-007/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa MONOLIT SYSTEM Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Gmina: Wołczyn Wartość ogółem: 12200 Wydatki kwalifikowalne: 12200 Dofinansowanie: 9760 Dofinansowanie UE: 8296 Nazwa beneficjenta: Monolit System Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7511749524 Kod pocztowy: 46-250 Miejscowość: Ligota Mała Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-007/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa MONOLIT SYSTEM Sp. z o.o. została wyłączona