• Lidzbark Welski,  Powiat działdowski,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.06.01.00-28-016/10-01 Stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-28-016/10-01 Stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-016/10-01 Tytuł projektu: Stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat działdowski Gmina: Lidzbark Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Fabryka Okien KONAL S.A. NIP beneficjenta: 5711692348 Kod pocztowy: 13-230 Miejscowość: Lidzbark Welski Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat działdowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-28-016/10-01 Stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o. została wyłączona