• LIBIDZA,  Powiat kłobucki,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-034/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy LEMIR poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

    POIG.06.01.00-24-034/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy LEMIR poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-034/13-03 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy LEMIR poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Gmina: Kłobuck Wartość ogółem: 287639 Wydatki kwalifikowalne: 287639 Dofinansowanie: 215996.57 Dofinansowanie UE: 183597.08 Nazwa beneficjenta: FIRMA „LEMIR” WOSIK I WESOŁEK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 5732473516 Kod pocztowy: 42-125 Miejscowość: LIBIDZA Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-034/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy LEMIR poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu została wyłączona