• Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.06.01.00-14-156/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej.

  POIG.06.01.00-14-156/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-156/10-00 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: CEZAR NIP beneficjenta: 5361053262 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-156/10-00 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez opracowanie strategii eksportowej. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.06.01.00-14-121/11-03 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej.

  POIG.06.01.00-14-121/11-03 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-121/11-03 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 399050 Wydatki kwalifikowalne: 399050 Dofinansowanie: 199525 Dofinansowanie UE: 169596.25 Nazwa beneficjenta: CEZAR Jolanta Halina Ostrowska NIP beneficjenta: 5361053262 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-121/11-03 Rozwój przedsiębiorstwa CEZAR poprzez wdrożenie strategii eksportowej. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.06.01.00-14-114/13-01 Rozwój firmy KFD Sp. z o.o. przez zwiększenie eksportu

  POIG.06.01.00-14-114/13-01 Rozwój firmy KFD Sp. z o.o. przez zwiększenie eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-114/13-01 Tytuł projektu: Rozwój firmy KFD Sp. z o.o. przez zwiększenie eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 183119.8 Wydatki kwalifikowalne: 183119.8 Dofinansowanie: 137889.85 Dofinansowanie UE: 117206.37 Nazwa beneficjenta: „KFD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5211144684 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-114/13-01 Rozwój firmy KFD Sp. z o.o. przez zwiększenie eksportu została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.08.02.00-14-159/14-03 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych.

  POIG.08.02.00-14-159/14-03 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-159/14-03 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 505340 Wydatki kwalifikowalne: 505340 Dofinansowanie: 353738 Dofinansowanie UE: 300677.3 Nazwa beneficjenta: K2online.pl Andrzej Bochacz NIP beneficjenta: 5240402410 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-159/14-03 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego zarządzanie sprzedażą z użyciem kas fiskalnych. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.08.01.00-14-211/12-01 Stworzenie platformy internetowej dla rodziców. umożliwiającej prowadzenie prywatnej strony internetowej dziecka

  POIG.08.01.00-14-211/12-01 Stworzenie platformy internetowej dla rodziców. umożliwiającej prowadzenie prywatnej strony internetowej dziecka Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-211/12-01 Tytuł projektu: Stworzenie platformy internetowej dla rodziców. umożliwiającej prowadzenie prywatnej strony internetowej dziecka Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 657700 Wydatki kwalifikowalne: 657700 Dofinansowanie: 526160 Dofinansowanie UE: 447236 Nazwa beneficjenta: EMOTION MEDIA Pamela Magierowska NIP beneficjenta: 7451833533 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-211/12-01 Stworzenie platformy internetowej dla rodziców. umożliwiającej prowadzenie prywatnej strony internetowej dziecka została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.06.01.00-14-387/11-00 Plan rozwoju eksportu spółki Solpeo Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-14-387/11-00 Plan rozwoju eksportu spółki Solpeo Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-387/11-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu spółki Solpeo Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Solpeo sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5361866367 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-387/11-00 Plan rozwoju eksportu spółki Solpeo Sp. z o.o. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.08.02.00-14-014/13-01 Wdrożenie systemu informatycznego Spedycja Track System. automatyzującego proces generowania danych w zakresie obsługi spedycji przez pojazdy partnerów biznesowych Spółki In-genero.

  POIG.08.02.00-14-014/13-01 Wdrożenie systemu informatycznego Spedycja Track System. automatyzującego proces generowania danych w zakresie obsługi spedycji przez pojazdy partnerów biznesowych Spółki In-genero. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-014/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego Spedycja Track System. automatyzującego proces generowania danych w zakresie obsługi spedycji przez pojazdy partnerów biznesowych Spółki In-genero. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 1188284 Wydatki kwalifikowalne: 1188284 Dofinansowanie: 772384.6 Dofinansowanie UE: 656526.91 Nazwa beneficjenta: IN-GENERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7010000198 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-014/13-01 Wdrożenie systemu informatycznego Spedycja Track System. automatyzującego proces generowania danych w zakresie obsługi spedycji przez pojazdy partnerów biznesowych Spółki In-genero. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.08.01.00-14-230/10-02 Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji

  POIG.08.01.00-14-230/10-02 Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-230/10-02 Tytuł projektu: Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 841840.52 Wydatki kwalifikowalne: 698340.52 Dofinansowanie: 488838.36 Dofinansowanie UE: 415512.6 Nazwa beneficjenta: RED LEMON GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5361867846 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-230/10-02 Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.06.01.00-14-033/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Koperfam Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-14-033/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Koperfam Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-033/12-06 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Koperfam Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 273345.6 Wydatki kwalifikowalne: 273345.6 Dofinansowanie: 136672.8 Dofinansowanie UE: 116171.88 Nazwa beneficjenta: „Koperfam” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5360003629 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-033/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Koperfam Sp. z o.o. została wyłączona
 • Legionowo,  Mazowieckie,  Powiat legionowski

  POIG.08.01.00-14-257/09-06 Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.

  POIG.08.01.00-14-257/09-06 Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-257/09-06 Tytuł projektu: Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Gmina: Legionowo Wartość ogółem: 1000000 Wydatki kwalifikowalne: 995000 Dofinansowanie: 845750 Dofinansowanie UE: 718887.5 Nazwa beneficjenta: Multimedia Virtual Sharing Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5361865190 Kod pocztowy: 05-120 Miejscowość: Legionowo Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat legionowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-257/09-06 Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich. została wyłączona