• Laliki,  Powiat żywiecki,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-053/10-00 WROTA EUROPY – kompleksowe usługi turystyki biznesowej dla przedsiębiorców rosyjskich

    POIG.06.01.00-24-053/10-00 WROTA EUROPY – kompleksowe usługi turystyki biznesowej dla przedsiębiorców rosyjskich Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-053/10-00 Tytuł projektu: WROTA EUROPY – kompleksowe usługi turystyki biznesowej dla przedsiębiorców rosyjskich Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat żywiecki Gmina: Milówka Wartość ogółem: 7500 Wydatki kwalifikowalne: 7500 Dofinansowanie: 6000 Dofinansowanie UE: 5100 Nazwa beneficjenta: Wojciech Grzelak NIP beneficjenta: 8971007316 Kod pocztowy: 34-373 Miejscowość: Laliki Województwo: Śląskie Powiat: Powiat żywiecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-053/10-00 WROTA EUROPY – kompleksowe usługi turystyki biznesowej dla przedsiębiorców rosyjskich została wyłączona