• Łąki Kozielskie,  Opolskie,  Powiat strzelecki

    POIG.06.01.00-16-035/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ”IZOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

    POIG.06.01.00-16-035/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ”IZOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-035/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ”IZOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat strzelecki Gmina: Leśnica Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ”IZOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7561831498 Kod pocztowy: 47-150 Miejscowość: Łąki Kozielskie Województwo: Opolskie Powiat: Powiat strzelecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-035/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy ”IZOBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została wyłączona