• Kuriany

    POIG.06.01.00-20-012/12-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO

    POIG.06.01.00-20-012/12-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-012/12-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Zabłudów Wartość ogółem: 399836 Wydatki kwalifikowalne: 399836 Dofinansowanie: 199918 Dofinansowanie UE: 169930.3 Nazwa beneficjenta: TOBO”” DATCZUK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 5422498686 Kod pocztowy: 15-589 Miejscowość: Kuriany Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-012/12-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO została wyłączona