• Kruszwica,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat inowrocławski

    POIG.08.02.00-04-134/12-01 Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w Internecie

    POIG.08.02.00-04-134/12-01 Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w Internecie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-134/12-01 Tytuł projektu: Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w Internecie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 302212 Wydatki kwalifikowalne: 302212 Dofinansowanie: 206810.4 Dofinansowanie UE: 175788.84 Nazwa beneficjenta: Dominik Kostrzak PROGRESNET NIP beneficjenta: 5562570277 Kod pocztowy: 88-150 Miejscowość: Kruszwica Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat inowrocławski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-04-134/12-01 Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w Internecie została wyłączona