• Krościenko Wyżne,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

  POIG.08.03.00-18-484/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne

  POIG.08.03.00-18-484/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-484/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Krościenko Wyżne Wartość ogółem: 844594 Wydatki kwalifikowalne: 844594 Dofinansowanie: 844594 Dofinansowanie UE: 717904.9 Nazwa beneficjenta: Gmina Krościenko Wyżne NIP beneficjenta: 6842384257 Kod pocztowy: 38-422 Miejscowość: Krościenko Wyżne Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-18-484/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krościenko Wyżne została wyłączona
 • Krościenko Wyżne,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

  POIG.04.03.00-00-C35/12-05 Innowacyjne urządzenie do wysokowydajnego przecinania elementów belkowych na klocki

  POIG.04.03.00-00-C35/12-05 Innowacyjne urządzenie do wysokowydajnego przecinania elementów belkowych na klocki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C35/12-05 Tytuł projektu: Innowacyjne urządzenie do wysokowydajnego przecinania elementów belkowych na klocki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Krościenko Wyżne Wartość ogółem: 7977596 Wydatki kwalifikowalne: 5586554.67 Dofinansowanie: 3910588.26 Dofinansowanie UE: 3324000.02 Nazwa beneficjenta: Firma Walter Chrobak Władysław NIP beneficjenta: 6840013686 Kod pocztowy: 38-422 Miejscowość: Krościenko Wyżne Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-C35/12-05 Innowacyjne urządzenie do wysokowydajnego przecinania elementów belkowych na klocki została wyłączona