• Krolewiec Poprzeczny,  Powiat kazimierski / Powiat konecki,  Świętokrzyskie

  POIG.01.04.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym.

  POIG.01.04.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-004/09-03 Tytuł projektu: Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Smyków Wartość ogółem: 353146.08 Wydatki kwalifikowalne: 289464 Dofinansowanie: 173678.4 Dofinansowanie UE: 147626.64 Nazwa beneficjenta: Budownictwo Drogowe BUDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6581758663 Kod pocztowy: 26-212 Miejscowość: Krolewiec Poprzeczny Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kazimierski / Powiat konecki Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. została wyłączona
 • Krolewiec Poprzeczny,  Powiat kazimierski / Powiat konecki,  Świętokrzyskie

  POIG.04.01.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym.

  POIG.04.01.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-26-004/09-03 Tytuł projektu: Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Smyków Wartość ogółem: 13914100 Wydatki kwalifikowalne: 11405000 Dofinansowanie: 6843000 Dofinansowanie UE: 5816550 Nazwa beneficjenta: Budownictwo Drogowe BUDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6581758663 Kod pocztowy: 26-212 Miejscowość: Krolewiec Poprzeczny Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kazimierski / Powiat konecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-26-004/09-03 Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. została wyłączona