• Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.03.00-16-082/11-01 Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

  POIG.08.03.00-16-082/11-01 Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-16-082/11-01 Tytuł projektu: Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Krapkowice Wartość ogółem: 822322 Wydatki kwalifikowalne: 822322 Dofinansowanie: 822322 Dofinansowanie UE: 698973.7 Nazwa beneficjenta: Powiat Krapkowicki NIP beneficjenta: 7551642838 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: Krapkowice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-16-082/11-01 Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-16-173/13-00 Tytuł projektu: Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Gogolin Wartość ogółem: 635790 Wydatki kwalifikowalne: 635790 Dofinansowanie: 635790 Dofinansowanie UE: 540421.5 Nazwa beneficjenta: Powiat Krapkowicki NIP beneficjenta: 7551642838 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: KRAPKOWICE Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-16-173/13-00 Tytuł projektu: Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Krapkowice Wartość ogółem: 635790 Wydatki kwalifikowalne: 635790 Dofinansowanie: 635790 Dofinansowanie UE: 540421.5 Nazwa beneficjenta: Powiat Krapkowicki NIP beneficjenta: 7551642838 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: KRAPKOWICE Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.02.00-16-003/08-01 Utworzenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą

  POIG.08.02.00-16-003/08-01 Utworzenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-16-003/08-01 Tytuł projektu: Utworzenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Krapkowice Wartość ogółem: 424356.8 Wydatki kwalifikowalne: 343000 Dofinansowanie: 205800 Dofinansowanie UE: 174930 Nazwa beneficjenta: Chespa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7551820932 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: Krapkowice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-16-003/08-01 Utworzenie systemu wymiany informacji do zarządzania barwą została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.04.03.00-00-310/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikowania poliuretanem farb graficznych poliwinylobutyralowych

  POIG.04.03.00-00-310/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikowania poliuretanem farb graficznych poliwinylobutyralowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-310/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikowania poliuretanem farb graficznych poliwinylobutyralowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Gogolin Wartość ogółem: 8200000 Wydatki kwalifikowalne: 5200000 Dofinansowanie: 3120000 Dofinansowanie UE: 2652000 Nazwa beneficjenta: Chespa- Farby Graficzne Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7560005261 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: Krapkowice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-310/11-01 Wdrożenie innowacyjnej technologii modyfikowania poliuretanem farb graficznych poliwinylobutyralowych została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-16-173/13-00 Tytuł projektu: Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Zdzieszowice Wartość ogółem: 635790 Wydatki kwalifikowalne: 635790 Dofinansowanie: 635790 Dofinansowanie UE: 540421.5 Nazwa beneficjenta: Powiat Krapkowicki NIP beneficjenta: 7551642838 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: KRAPKOWICE Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim została wyłączona
 • Krapkowice,  Opolskie,  Powiat krapkowicki / Powiat nyski

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

  POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-16-173/13-00 Tytuł projektu: Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki Gmina: Walce Wartość ogółem: 635790 Wydatki kwalifikowalne: 635790 Dofinansowanie: 635790 Dofinansowanie UE: 540421.5 Nazwa beneficjenta: Powiat Krapkowicki NIP beneficjenta: 7551642838 Kod pocztowy: 47-303 Miejscowość: KRAPKOWICE Województwo: Opolskie Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-16-173/13-00 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim została wyłączona