• Kraków-Nowa Huta,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

    POIG.08.01.00-12-205/09-04 Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych

    POIG.08.01.00-12-205/09-04 Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-205/09-04 Tytuł projektu: Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1096240.8 Wydatki kwalifikowalne: 992040 Dofinansowanie: 832519.97 Dofinansowanie UE: 707641.97 Nazwa beneficjenta: Motion Flow Design Agency Dawid Giemza NIP beneficjenta: 8732980456 Kod pocztowy: 31-636 Miejscowość: Kraków-Nowa Huta Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-12-205/09-04 Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych została wyłączona