• Kożuszki Parcel,  Mazowieckie,  Powiat sochaczewski

  POIG.06.01.00-14-360/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MFO Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-14-360/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MFO Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-360/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MFO Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: „MFO” S.A. NIP beneficjenta: 8371605871 Kod pocztowy: 96-500 Miejscowość: Kożuszki Parcel Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2012…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-360/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla MFO Sp. z o.o. została wyłączona
 • Kożuszki Parcel,  Mazowieckie,  Powiat sochaczewski

  POIG.06.01.00-14-085/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO

  POIG.06.01.00-14-085/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-085/12-05 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew Wartość ogółem: 355030 Wydatki kwalifikowalne: 341430 Dofinansowanie: 170715 Dofinansowanie UE: 145107.75 Nazwa beneficjenta: MFO SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 8371605871 Kod pocztowy: 96-500 Miejscowość: Kożuszki Parcel Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2014 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-085/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MFO została wyłączona
 • Kożuszki Parcel,  Mazowieckie,  Powiat sochaczewski

  POIG.04.03.00-00-B99/12-02 „DWUŚCIENNY KSZTAŁTOWNIK CIENKOŚCIENNY Z POWIERZCHNIOWYM ODKSZTAŁCENIEM I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA”

  POIG.04.03.00-00-B99/12-02 „DWUŚCIENNY KSZTAŁTOWNIK CIENKOŚCIENNY Z POWIERZCHNIOWYM ODKSZTAŁCENIEM I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-B99/12-02 Tytuł projektu: „DWUŚCIENNY KSZTAŁTOWNIK CIENKOŚCIENNY Z POWIERZCHNIOWYM ODKSZTAŁCENIEM I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew Wartość ogółem: 9459335.5 Wydatki kwalifikowalne: 9422000 Dofinansowanie: 3768800 Dofinansowanie UE: 3203480 Nazwa beneficjenta: MFO S.A. NIP beneficjenta: 8371605871 Kod pocztowy: 96-500 Miejscowość: Kożuszki Parcel Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-B99/12-02 „DWUŚCIENNY KSZTAŁTOWNIK CIENKOŚCIENNY Z POWIERZCHNIOWYM ODKSZTAŁCENIEM I SPOSÓB JEGO WYTWARZANIA” została wyłączona