• Koziegłówki,  Powiat myszkowski,  Śląskie

    POIG.06.01.00-24-088/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju dla Sona

    POIG.06.01.00-24-088/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju dla Sona Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-088/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju dla Sona Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Koziegłowy Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: SONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5771850319 Kod pocztowy: 42-350 Miejscowość: Koziegłówki Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011 Data utworzenia w KSI…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-088/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju dla Sona została wyłączona