• Korytnica,  Mazowieckie,  Powiat węgrowski

    POIG.08.02.00-14-153/14-03 Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy DOZBUD DEVELOPMENT Zalewski Zbigniew i jej partnerami.

    POIG.08.02.00-14-153/14-03 Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy DOZBUD DEVELOPMENT Zalewski Zbigniew i jej partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-153/14-03 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy DOZBUD DEVELOPMENT Zalewski Zbigniew i jej partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Ząbki Wartość ogółem: 743700 Wydatki kwalifikowalne: 743700 Dofinansowanie: 520590 Dofinansowanie UE: 442501.5 Nazwa beneficjenta: DOZBUD DEVELOPMENT Zalewski Zbigniew NIP beneficjenta: 8240007402 Kod pocztowy: 07-120 Miejscowość: Korytnica Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-153/14-03 Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy DOZBUD DEVELOPMENT Zalewski Zbigniew i jej partnerami. została wyłączona