• kol. Stanisławów,  Mazowieckie,  Powiat miński

    POIG.08.01.00-14-551/09-02 Stworzenie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych.

    POIG.08.01.00-14-551/09-02 Stworzenie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-551/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat miński Gmina: Stanisławów Wartość ogółem: 383490 Wydatki kwalifikowalne: 383490 Dofinansowanie: 325966.5 Dofinansowanie UE: 277071.52 Nazwa beneficjenta: AGROBOOKING SP. Z O.O. NIP beneficjenta: 8222301189 Kod pocztowy: 05-304 Miejscowość: kol. Stanisławów Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat miński Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-551/09-02 Stworzenie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych. została wyłączona