• Klikawa Leśna,  Lubelskie,  Powiat puławski

    POIG.08.02.00-06-045/12-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi.

    POIG.08.02.00-06-045/12-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-045/12-00 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Puławy Wartość ogółem: 504930 Wydatki kwalifikowalne: 504930 Dofinansowanie: 345626 Dofinansowanie UE: 293782.1 Nazwa beneficjenta: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno – Handlowy NIP beneficjenta: 7160003040 Kod pocztowy: 24-100 Miejscowość: Klikawa Leśna Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-045/12-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy i Partnerami biznesowymi. została wyłączona