• Klaudyn,  Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni

    POIG.08.02.00-14-163/14-04 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi.

    POIG.08.02.00-14-163/14-04 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-163/14-04 Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Stare Babice Wartość ogółem: 499346 Wydatki kwalifikowalne: 499346 Dofinansowanie: 349542.2 Dofinansowanie UE: 297110.87 Nazwa beneficjenta: iPOS SA NIP beneficjenta: 1182096330 Kod pocztowy: 05-080 Miejscowość: Klaudyn Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-163/14-04 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi. została wyłączona