• Kiełpino,  Pomorskie,  Powiat kartuski

    POIG.06.01.00-22-160/11-06 Wejście firmy „DREW-MET” Sławomir Kołtowski na rynki zagraniczne dzięki działaniu 6.1 POIG.

    POIG.06.01.00-22-160/11-06 Wejście firmy „DREW-MET” Sławomir Kołtowski na rynki zagraniczne dzięki działaniu 6.1 POIG. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-160/11-06 Tytuł projektu: Wejście firmy „DREW-MET” Sławomir Kołtowski na rynki zagraniczne dzięki działaniu 6.1 POIG. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Kartuzy Wartość ogółem: 400000 Wydatki kwalifikowalne: 400000 Dofinansowanie: 200000 Dofinansowanie UE: 170000 Nazwa beneficjenta: Kołtowski Sławomir Przesiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „DREW-MET” Sławomir Kołtowski NIP beneficjenta: 5891464010 Kod pocztowy: 83-307 Miejscowość: Kiełpino Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-22-160/11-06 Wejście firmy „DREW-MET” Sławomir Kołtowski na rynki zagraniczne dzięki działaniu 6.1 POIG. została wyłączona