• Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych

  POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-012/11-06 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 931448.88 Wydatki kwalifikowalne: 546600 Dofinansowanie: 312085 Dofinansowanie UE: 265272.25 Nazwa beneficjenta: MEGATERM PLUS Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6571021174 Kod pocztowy: 25-650 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji

  POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-050/12-06 Tytuł projektu: Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 28752891.95 Wydatki kwalifikowalne: 23312177.78 Dofinansowanie: 21196343.89 Dofinansowanie UE: 18016892.31 Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych NIP beneficjenta: 5211036658 Kod pocztowy: 25-647 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i…

  Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-114/10-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 349900 Wydatki kwalifikowalne: 349900 Dofinansowanie: 244930 Dofinansowanie UE: 208190.5 Nazwa beneficjenta: PROFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6572871213 Kod pocztowy: 25-366 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON

  POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-011/14-01 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 606000 Wydatki kwalifikowalne: 600000 Dofinansowanie: 420000 Dofinansowanie UE: 357000 Nazwa beneficjenta: MICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9591953333 Kod pocztowy: 25-515 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu

  POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-26-136/09-04 Tytuł projektu: Świat w moim domu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 1452434.98 Wydatki kwalifikowalne: 1444374.16 Dofinansowanie: 1444374.16 Dofinansowanie UE: 1227718.03 Nazwa beneficjenta: Miasto Kielce NIP beneficjenta: 6572617325 Kod pocztowy: 25-303 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2015 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.04.04.00-26-015/13-04 ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

  POIG.04.04.00-26-015/13-04 ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-015/13-04 Tytuł projektu: ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat ostrowiecki Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski Wartość ogółem: 70283000 Wydatki kwalifikowalne: 57100000 Dofinansowanie: 39970000 Dofinansowanie UE: 33974500 Nazwa beneficjenta: EVOLTAIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9591951251 Kod pocztowy: 25-671 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-26-015/13-04 ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.06.01.00-26-005/11-00 Eksport e-usług szansa na rozwój firmy Fabryka Nowych Technologii sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-26-005/11-00 Eksport e-usług szansa na rozwój firmy Fabryka Nowych Technologii sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-005/11-00 Tytuł projektu: Eksport e-usług szansa na rozwój firmy Fabryka Nowych Technologii sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Fabryka Nowych Technologii Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6572839528 Kod pocztowy: 25-384 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-26-005/11-00 Eksport e-usług szansa na rozwój firmy Fabryka Nowych Technologii sp. z o.o. została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-009/13-03 Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

  POIG.08.02.00-26-009/13-03 Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-009/13-03 Tytuł projektu: Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 999800 Wydatki kwalifikowalne: 999800 Dofinansowanie: 628974.17 Dofinansowanie UE: 594881 Nazwa beneficjenta: UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 9591250519 Kod pocztowy: 25-526 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-009/13-03 Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-164/09-03 Stworzenie internetowego serwisu e-usług Wirtualna Szkoła

  POIG.08.01.00-26-164/09-03 Stworzenie internetowego serwisu e-usług Wirtualna Szkoła Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-164/09-03 Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu e-usług Wirtualna Szkoła Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 816225 Wydatki kwalifikowalne: 816225 Dofinansowanie: 693791.25 Dofinansowanie UE: 589722.56 Nazwa beneficjenta: PERFEKTUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9591882194 Kod pocztowy: 25-645 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-164/09-03 Stworzenie internetowego serwisu e-usług Wirtualna Szkoła została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.06.01.00-26-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy KAJ Stanisław Kajdy

  POIG.06.01.00-26-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy KAJ Stanisław Kajdy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-002/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy KAJ Stanisław Kajdy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: „KAJ” STANISŁAW KAJDY NIP beneficjenta: 6571027432 Kod pocztowy: 25-116 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-26-002/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy KAJ Stanisław Kajdy została wyłączona