• Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych

  POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-012/11-06 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 931448.88 Wydatki kwalifikowalne: 546600 Dofinansowanie: 312085 Dofinansowanie UE: 265272.25 Nazwa beneficjenta: MEGATERM PLUS Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6571021174 Kod pocztowy: 25-650 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-26-012/11-06 Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych została wyłączona
 • Chęciny,  Powiat kielecki,  Świętokrzyskie

  POIG.04.02.00-26-001/08-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

  POIG.04.02.00-26-001/08-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.02.00-26-001/08-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Sitkówka-Nowiny Wartość ogółem: 9394000 Wydatki kwalifikowalne: 7700000 Dofinansowanie: 4615000 Dofinansowanie UE: 3922750 Nazwa beneficjenta: BIKO-SERWIS J.Bień. R.Koziołek spółka jawna NIP beneficjenta: 6561002324 Kod pocztowy: 26-060 Miejscowość: Chęciny Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez…

  Możliwość komentowania POIG.04.02.00-26-001/08-03 Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów użytkowych elementów innowacyjnego systemu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich została wyłączona
 • Powiat skarżyski,  Skarżysko - Kamienna,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-143/09-06 Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz internetowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

  POIG.08.01.00-26-143/09-06 Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz internetowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-143/09-06 Tytuł projektu: Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz internetowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Gmina: Skarżysko-Kamienna Wartość ogółem: 928100 Wydatki kwalifikowalne: 928100 Dofinansowanie: 788885 Dofinansowanie UE: 670552.25 Nazwa beneficjenta: PUH IVES Flis Waldemar Leszek NIP beneficjenta: 6630003316 Kod pocztowy: 26-110 Miejscowość: Skarżysko – Kamienna Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-143/09-06 Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz internetowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych. została wyłączona
 • Powiat skarżyski,  Skarżysko- Kamienna,  Świętokrzyskie

  POIG.04.01.00-26-016/09-14 Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.

  POIG.04.01.00-26-016/09-14 Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-26-016/09-14 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Gmina: Skarżysko-Kamienna Wartość ogółem: 18417740.45 Wydatki kwalifikowalne: 14973772.73 Dofinansowanie: 7486886.36 Dofinansowanie UE: 6363853.41 Nazwa beneficjenta: Mesko S.A. NIP beneficjenta: 6630002096 Kod pocztowy: 26-111 Miejscowość: Skarżysko- Kamienna Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-26-016/09-14 Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego. została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji

  POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-050/12-06 Tytuł projektu: Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 28752891.95 Wydatki kwalifikowalne: 23312177.78 Dofinansowanie: 21196343.89 Dofinansowanie UE: 18016892.31 Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych NIP beneficjenta: 5211036658 Kod pocztowy: 25-647 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i…

  Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-050/12-06 Platforma wydawania. autoryzacji i rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych nowej generacji została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-114/10-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 349900 Wydatki kwalifikowalne: 349900 Dofinansowanie: 244930 Dofinansowanie UE: 208190.5 Nazwa beneficjenta: PROFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6572871213 Kod pocztowy: 25-366 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. została wyłączona
 • Powiat włoszczowski,  Świętokrzyskie,  WŁOSZCZOWA

  POIG.01.04.00-26-015/09-04 Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN.

  POIG.01.04.00-26-015/09-04 Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-015/09-04 Tytuł projektu: Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat włoszczowski Gmina: Włoszczowa Wartość ogółem: 4558760 Wydatki kwalifikowalne: 4503100 Dofinansowanie: 2046175 Dofinansowanie UE: 1739248.75 Nazwa beneficjenta: ZPUE Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6561494014 Kod pocztowy: 29-100 Miejscowość: Włoszczowa Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat włoszczowski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-26-015/09-04 Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego ŚN. została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON

  POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-011/14-01 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 606000 Wydatki kwalifikowalne: 600000 Dofinansowanie: 420000 Dofinansowanie UE: 357000 Nazwa beneficjenta: MICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9591953333 Kod pocztowy: 25-515 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON została wyłączona
 • Powiat skarżyski,  Skarżysko-Kamienna,  Świętokrzyskie

  POIG.06.01.00-26-003/10-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEVOR S.A.

  POIG.06.01.00-26-003/10-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEVOR S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-26-003/10-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEVOR S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Gmina: Skarżysko-Kamienna Wartość ogółem: 400000 Wydatki kwalifikowalne: 400000 Dofinansowanie: 200000 Dofinansowanie UE: 170000 Nazwa beneficjenta: TEVOR S.A. NIP beneficjenta: 9512085464 Kod pocztowy: 26-111 Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2011 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-26-003/10-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TEVOR S.A. została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu

  POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-26-136/09-04 Tytuł projektu: Świat w moim domu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 1452434.98 Wydatki kwalifikowalne: 1444374.16 Dofinansowanie: 1444374.16 Dofinansowanie UE: 1227718.03 Nazwa beneficjenta: Miasto Kielce NIP beneficjenta: 6572617325 Kod pocztowy: 25-303 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2015 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-26-136/09-04 Świat w moim domu została wyłączona