• Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.08.02.00-16-004/11-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi

  POIG.08.02.00-16-004/11-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-16-004/11-02 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 467400 Wydatki kwalifikowalne: 467400 Dofinansowanie: 327180 Dofinansowanie UE: 278103 Nazwa beneficjenta: MONIKA KUNERT P.P.H.U. „MATEX” NIP beneficjenta: 7550000871 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-16-004/11-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi została wyłączona
 • Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.06.01.00-16-001/13-02 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Lodix

  POIG.06.01.00-16-001/13-02 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Lodix Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-001/13-02 Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Lodix Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 202560 Wydatki kwalifikowalne: 202560 Dofinansowanie: 152545 Dofinansowanie UE: 129663.25 Nazwa beneficjenta: Łukasz Kunert LODIX NIP beneficjenta: 7551825504 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-001/13-02 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Lodix została wyłączona
 • Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.01.04.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.

  POIG.01.04.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-008/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 539900 Wydatki kwalifikowalne: 440700 Dofinansowanie: 154245 Dofinansowanie UE: 131108.25 Nazwa beneficjenta: FILPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7551932111 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. została wyłączona
 • Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.06.01.00-16-006/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa MATEX

  POIG.06.01.00-16-006/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa MATEX Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-006/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa MATEX Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: MONIKA KUNERT P.P.H.U. „MATEX” NIP beneficjenta: 7550000871 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-006/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa MATEX została wyłączona
 • Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.08.04.00-16-163/13-00 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminie Głogówek przez firmę RaczekNET

  POIG.08.04.00-16-163/13-00 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminie Głogówek przez firmę RaczekNET Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-163/13-00 Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminie Głogówek przez firmę RaczekNET Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 3677089.8 Wydatki kwalifikowalne: 2987503.92 Dofinansowanie: 2091252.74 Dofinansowanie UE: 1777564.82 Nazwa beneficjenta: FHU RACZEK.NET Bożena Rak NIP beneficjenta: 7551616999 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-16-163/13-00 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminie Głogówek przez firmę RaczekNET została wyłączona
 • Głogówek,  Opolskie,  Powiat głubczycki / Powiat prudnicki

  POIG.04.01.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej.

  POIG.04.01.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-16-008/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat prudnicki Gmina: Głogówek Wartość ogółem: 15490100 Wydatki kwalifikowalne: 12696600 Dofinansowanie: 7615460 Dofinansowanie UE: 6473141 Nazwa beneficjenta: FILPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7551932111 Kod pocztowy: 48-250 Miejscowość: Głogówek Województwo: Opolskie Powiat: Powiat głubczycki / Powiat prudnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-16-008/09-09 Opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na innowacyjnej linii technologicznej. została wyłączona