• Kędzierzyn Koźle,  Opolskie,  Powiat kędzierzyńsko-kozielski

    POIG.04.04.00-16-006/13-05 „SEPARACJA KOFAMA” – Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych

    POIG.04.04.00-16-006/13-05 „SEPARACJA KOFAMA” – Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-006/13-05 Tytuł projektu: „SEPARACJA KOFAMA” – Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 24691300 Wydatki kwalifikowalne: 20074200 Dofinansowanie: 10037100 Dofinansowanie UE: 8531535 Nazwa beneficjenta: KOFAMA Koźle S.A. NIP beneficjenta: 7490005177 Kod pocztowy: 47-205 Miejscowość: Kędzierzyn Koźle Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-16-006/13-05 „SEPARACJA KOFAMA” – Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych została wyłączona