• Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran

  POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-088/08-09 Tytuł projektu:  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9819345 Wydatki kwalifikowalne: 9819345 Dofinansowanie: 9819345 Dofinansowanie UE: 8346443.25 Nazwa beneficjenta: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN NIP beneficjenta: 6480006714 Kod pocztowy: 41-819 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne

  POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-047/10-03 Tytuł projektu: Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 768196.5 Wydatki kwalifikowalne: 624550 Dofinansowanie: 530867.5 Dofinansowanie UE: 530867.5 Nazwa beneficjenta: Miasto Zabrze NIP beneficjenta: 6482743351 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2016 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.08.01.00-24-138/09-04 Stworzenie internetowej. automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw.

  POIG.08.01.00-24-138/09-04 Stworzenie internetowej. automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-138/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie internetowej. automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 934100 Wydatki kwalifikowalne: 934100 Dofinansowanie: 793985 Dofinansowanie UE: 674887.25 Nazwa beneficjenta: NET DATA SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6482696048 Kod pocztowy: 41-807 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-138/09-04 Stworzenie internetowej. automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.06.01.00-24-094/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTH

  POIG.06.01.00-24-094/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTH Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-094/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTH Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 545300 Wydatki kwalifikowalne: 545300 Dofinansowanie: 409600 Dofinansowanie UE: 348160 Nazwa beneficjenta: CTH JĘDRZEJEWSKI. MAJ SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 6482529586 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-094/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CTH została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.04.00-24-045/11-04 Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu

  POIG.01.04.00-24-045/11-04 Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-045/11-04 Tytuł projektu: Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 743173 Wydatki kwalifikowalne: 679900 Dofinansowanie: 388485 Dofinansowanie UE: 330212.25 Nazwa beneficjenta: IT Usługi Serwisowe sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6481010155 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-045/11-04 Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.03.01-00-169/09-06 SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca

  POIG.01.03.01-00-169/09-06 SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-169/09-06 Tytuł projektu: SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7909894 Wydatki kwalifikowalne: 7905304.34 Dofinansowanie: 7905304.34 Dofinansowanie UE: 6719508.69 Nazwa beneficjenta: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu NIP beneficjenta: 6482302807 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2014…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-00-169/09-06 SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.03.02-00-023/11-05 Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca.

  POIG.01.03.02-00-023/11-05 Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-023/11-05 Tytuł projektu: Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 410500 Wydatki kwalifikowalne: 410500 Dofinansowanie: 410500 Dofinansowanie UE: 348925 Nazwa beneficjenta: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi NIP beneficjenta: 6481029255 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.02-00-023/11-05 Ochrona praw własności konstrukcji i technologii urządzeń robotyki medycznej oraz systemów mechanicznego wspomagania serca. została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.06.01.00-24-104/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ZARYS

  POIG.06.01.00-24-104/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ZARYS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-104/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ZARYS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 160800 Wydatki kwalifikowalne: 160800 Dofinansowanie: 121225 Dofinansowanie UE: 103041.25 Nazwa beneficjenta: „ZARYS” INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP beneficjenta: 6481997718 Kod pocztowy: 41-808 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-104/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ZARYS została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.04.00-24-275/13-03 Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej

  POIG.01.04.00-24-275/13-03 Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-275/13-03 Tytuł projektu: Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1765923.6 Wydatki kwalifikowalne: 1700833.6 Dofinansowanie: 931459.1 Dofinansowanie UE: 791740.24 Nazwa beneficjenta: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. NIP beneficjenta: 6480000255 Kod pocztowy: 41-813 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-275/13-03 Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.08.01.00-24-314/09-02 Stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwacji i kojarzenia usługodawców turystyki biznesowej.

  POIG.08.01.00-24-314/09-02 Stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwacji i kojarzenia usługodawców turystyki biznesowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-314/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwacji i kojarzenia usługodawców turystyki biznesowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 844300 Wydatki kwalifikowalne: 844300 Dofinansowanie: 717655 Dofinansowanie UE: 610006.75 Nazwa beneficjenta: ALTOSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6482724230 Kod pocztowy: 41-811 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-314/09-02 Stworzenie internetowego serwisu automatycznych rezerwacji i kojarzenia usługodawców turystyki biznesowej. została wyłączona