• Herby,  Powiat kłobucki / Powiat lubliniecki,  Śląskie

    POIG.04.04.00-24-028/08-06 Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności.

    POIG.04.04.00-24-028/08-06 Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-028/08-06 Tytuł projektu: Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat lubliniecki Gmina: Herby Wartość ogółem: 19374353.68 Wydatki kwalifikowalne: 12246926.21 Dofinansowanie: 6123463.11 Dofinansowanie UE: 5204943.64 Nazwa beneficjenta: Yawal S.A. NIP beneficjenta: 5730106096 Kod pocztowy: 42-284 Miejscowość: Herby Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki / Powiat lubliniecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-24-028/08-06 Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności. została wyłączona