• Kaszewy Dworne,  Łódzkie,  Powiat kutnowski

    POIG.08.02.00-10-026/13-01 Wdrożenie Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX

    POIG.08.02.00-10-026/13-01 Wdrożenie Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-026/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Gmina: Krzyżanów Wartość ogółem: 1258300 Wydatki kwalifikowalne: 1258300 Dofinansowanie: 868550 Dofinansowanie UE: 738267.5 Nazwa beneficjenta: P.H.U. PROTAX „Hurtownia motoryzacyjna” NIP beneficjenta: 7752475347 Kod pocztowy: 99-314 Miejscowość: Kaszewy Dworne Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-026/13-01 Wdrożenie Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX została wyłączona