• Kaski,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

    POIG.06.01.00-14-325/10-00 Rozwój działalności eksportowej PULS.

    POIG.06.01.00-14-325/10-00 Rozwój działalności eksportowej PULS. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-325/10-00 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej PULS. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Gmina: Baranów Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: PHU.PULS WALDEMAR BRZYWCZY NIP beneficjenta: 8381250487 Kod pocztowy: 96-314 Miejscowość: Kaski Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grodziski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu:…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-325/10-00 Rozwój działalności eksportowej PULS. została wyłączona