• Kalety,  Powiat tarnogórski,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-052/11-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety

  POIG.08.03.00-24-052/11-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-052/11-02 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Kalety Wartość ogółem: 535796.13 Wydatki kwalifikowalne: 521430.96 Dofinansowanie: 521430.96 Dofinansowanie UE: 443216.31 Nazwa beneficjenta: Miasto Kalety NIP beneficjenta: 6452509863 Kod pocztowy: 42-660 Miejscowość: Kalety Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-052/11-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety została wyłączona
 • Kalety,  Powiat tarnogórski,  Śląskie

  POIG.04.03.00-00-958/11-07 Wdrożenie technologii wytwarzania wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych

  POIG.04.03.00-00-958/11-07 Wdrożenie technologii wytwarzania wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-958/11-07 Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Kalety Wartość ogółem: 8445208.65 Wydatki kwalifikowalne: 8445208.65 Dofinansowanie: 4000000 Dofinansowanie UE: 3400000 Nazwa beneficjenta: „Hemarpol” Bogaccy Sp. z o.o. (dawniej „Hemarpol” Bogaccy Spółka Jawna) NIP beneficjenta: 5732490526 Kod pocztowy: 42-660 Miejscowość: Kalety Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-958/11-07 Wdrożenie technologii wytwarzania wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych została wyłączona
 • Kalety,  Powiat tarnogórski,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-199/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2.

  POIG.08.03.00-24-199/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-199/13-00 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Kalety Wartość ogółem: 499070 Wydatki kwalifikowalne: 499070 Dofinansowanie: 499070 Dofinansowanie UE: 424209.5 Nazwa beneficjenta: Miasto Kalety NIP beneficjenta: 6452509863 Kod pocztowy: 42-660 Miejscowość: Kalety Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-199/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców miasta Kalety-Etap 2. została wyłączona