• Jedwabne,  Podlaskie,  Powiat łomżyński

    POIG.06.05.02-00-094/12-01 Promocja produktów firmy sonarol na rynkach unii europejskiej

    POIG.06.05.02-00-094/12-01 Promocja produktów firmy sonarol na rynkach unii europejskiej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-094/12-01 Tytuł projektu: Promocja produktów firmy sonarol na rynkach unii europejskiej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 405167.53 Wydatki kwalifikowalne: 329404.5 Dofinansowanie: 247053.37 Dofinansowanie UE: 209995.36 Nazwa beneficjenta: „SONAROL” Spółka Jawna Najda NIP beneficjenta: 7181446185 Kod pocztowy: 18-420 Miejscowość: Jedwabne Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015 Data utworzenia…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-094/12-01 Promocja produktów firmy sonarol na rynkach unii europejskiej została wyłączona