• Jedlice,  Opolskie,  Powiat opolski

  POIG.04.01.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

  POIG.04.01.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-16-022/09-09 Tytuł projektu: Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Ozimek Wartość ogółem: 84042600 Wydatki kwalifikowalne: 40000000 Dofinansowanie: 20000000 Dofinansowanie UE: 17000000 Nazwa beneficjenta: BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5272640420 Kod pocztowy: 46-040 Miejscowość: Jedlice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna –…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych została wyłączona
 • Jedlice,  Opolskie,  Powiat opolski

  POIG.04.01.00-16-007/09-06 Wykorzystanie innowacyjnej technologii analizy termicznej powierzchni celem zmniejszenia wagi wyrobów.

  POIG.04.01.00-16-007/09-06 Wykorzystanie innowacyjnej technologii analizy termicznej powierzchni celem zmniejszenia wagi wyrobów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-16-007/09-06 Tytuł projektu: Wykorzystanie innowacyjnej technologii analizy termicznej powierzchni celem zmniejszenia wagi wyrobów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Ozimek Wartość ogółem: 3287216.8 Wydatki kwalifikowalne: 2694440 Dofinansowanie: 1347220 Dofinansowanie UE: 1145137 Nazwa beneficjenta: BA GLASS POLAND SP. Z O.O. NIP beneficjenta: 5272640420 Kod pocztowy: 46-040 Miejscowość: Jedlice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-16-007/09-06 Wykorzystanie innowacyjnej technologii analizy termicznej powierzchni celem zmniejszenia wagi wyrobów. została wyłączona
 • Jedlice,  Opolskie,  Powiat opolski

  POIG.01.04.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

  POIG.01.04.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-022/09-09 Tytuł projektu: Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Ozimek Wartość ogółem: 942540 Wydatki kwalifikowalne: 787000 Dofinansowanie: 196750 Dofinansowanie UE: 167237.5 Nazwa beneficjenta: BA GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5272640420 Kod pocztowy: 46-040 Miejscowość: Jedlice Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-16-022/09-09 Nowa linia produkcyjna opakowań szklanych optymalizująca zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych została wyłączona