• Jaśki,  Powiat olecki,  Warmińsko-mazurskie

    POIG.04.03.00-00-617/11-00 Wdrożenie nowej technologii strugania. profilowania i strukturyzacji drewna

    POIG.04.03.00-00-617/11-00 Wdrożenie nowej technologii strugania. profilowania i strukturyzacji drewna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-617/11-00 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii strugania. profilowania i strukturyzacji drewna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olecki Gmina: Olecko Wartość ogółem: 2604000 Wydatki kwalifikowalne: 2604000 Dofinansowanie: 1562400 Dofinansowanie UE: 1328040 Nazwa beneficjenta: Silvan Spółka z ograniczona odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 8441541338 Kod pocztowy: 19-400 Miejscowość: Jaśki Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat olecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

    Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-617/11-00 Wdrożenie nowej technologii strugania. profilowania i strukturyzacji drewna została wyłączona