• Jaroszowa Wola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

    POIG.06.05.02-00-073/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy MASSPAY Sp. z o.o.

    POIG.06.05.02-00-073/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy MASSPAY Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-073/12-02 Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy MASSPAY Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 615028.3 Wydatki kwalifikowalne: 548554.91 Dofinansowanie: 411416.17 Dofinansowanie UE: 349703.74 Nazwa beneficjenta: MASSPAY NIP beneficjenta: 1231199108 Kod pocztowy: 05-505 Miejscowość: Jaroszowa Wola Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2016 Data utworzenia…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-073/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy MASSPAY Sp. z o.o. została wyłączona