• Jabłonna Majątek,  Lubelskie,  Powiat lubelski

    POIG.08.02.00-06-070/12-00 Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B.

    POIG.08.02.00-06-070/12-00 Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-070/12-00 Tytuł projektu: Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Jabłonna Wartość ogółem: 556900 Wydatki kwalifikowalne: 556900 Dofinansowanie: 330330 Dofinansowanie UE: 280780.5 Nazwa beneficjenta: „OKNOSTYL” J.KOSSAKOWSKI I A.MAZURYK SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 7122738578 Kod pocztowy: 23-114 Miejscowość: Jabłonna Majątek Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka jawna –…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-070/12-00 Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B. została wyłączona