• Izabelin-Dziekanówek,  Mazowieckie,  Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

    POIG.06.01.00-14-323/11-01 Wzrost konkurencyjności firmy Hostea Adam Antonijczuk poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

    POIG.06.01.00-14-323/11-01 Wzrost konkurencyjności firmy Hostea Adam Antonijczuk poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-323/11-01 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Hostea Adam Antonijczuk poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Czosnów Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: HOSTEA ADAM ANTONIJCZUK NIP beneficjenta: 7392256091 Kod pocztowy: 05-092 Miejscowość: Izabelin-Dziekanówek Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-323/11-01 Wzrost konkurencyjności firmy Hostea Adam Antonijczuk poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu. została wyłączona