• Iwonicz-Zdrój,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

  POIG.08.03.00-18-055/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój

  POIG.08.03.00-18-055/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-055/10-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Iwonicz-Zdrój Wartość ogółem: 2415663.39 Wydatki kwalifikowalne: 2401601.71 Dofinansowanie: 2401601.71 Dofinansowanie UE: 2041361.45 Nazwa beneficjenta: Gmina Iwonicz -Zdrój NIP beneficjenta: 6842356947 Kod pocztowy: 38-440 Miejscowość: Iwonicz-Zdrój Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-18-055/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój została wyłączona
 • Iwonicz-Zdrój,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

  POIG.01.04.00-18-334/13-02 Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów

  POIG.01.04.00-18-334/13-02 Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-334/13-02 Tytuł projektu: Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jasielski Gmina: Jasło Wartość ogółem: 7397284.5 Wydatki kwalifikowalne: 6211600 Dofinansowanie: 3805455.65 Dofinansowanie UE: 3234637.3 Nazwa beneficjenta: Flukar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6842623029 Kod pocztowy: 38-440 Miejscowość: Iwonicz-Zdrój Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-18-334/13-02 Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów została wyłączona
 • Iwonicz-Zdrój,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

  POIG.04.03.00-00-C16/12-02 Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych

  POIG.04.03.00-00-C16/12-02 Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C16/12-02 Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Miejsce Piastowe Wartość ogółem: 994752.5 Wydatki kwalifikowalne: 964752.5 Dofinansowanie: 675326.75 Dofinansowanie UE: 574027.73 Nazwa beneficjenta: Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta NIP beneficjenta: 6841079434 Kod pocztowy: 38-440 Miejscowość: Iwonicz-Zdrój Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat krośnieński Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-C16/12-02 Wdrożenie technologii produkcji wanien do masażu wirowego kończyn górnych została wyłączona