• Handzlówka,  Podkarpackie,  Powiat łańcucki

  POIG.08.02.00-18-123/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną.

  POIG.08.02.00-18-123/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-123/09-01 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Gmina: Łańcut Wartość ogółem: 300000 Wydatki kwalifikowalne: 275000 Dofinansowanie: 170200 Dofinansowanie UE: 144670 Nazwa beneficjenta: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar NIP beneficjenta: 8151159487 Kod pocztowy: 37-123 Miejscowość: Handzlówka Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-18-123/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną. została wyłączona
 • Handzlówka,  Podkarpackie,  Powiat łańcucki

  POIG.06.01.00-18-123/10-00 Plan Rozwoju Eksportu szansą dla rozwoju firmy ITEON.

  POIG.06.01.00-18-123/10-00 Plan Rozwoju Eksportu szansą dla rozwoju firmy ITEON. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-123/10-00 Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansą dla rozwoju firmy ITEON. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Gmina: Łańcut – miasto Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ITEON.PL Leszek Szpunar NIP beneficjenta: 8151738417 Kod pocztowy: 37-123 Miejscowość: Handzlówka Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat łańcucki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-123/10-00 Plan Rozwoju Eksportu szansą dla rozwoju firmy ITEON. została wyłączona