• HABDZIN,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

    POIG.08.02.00-14-090/11-01 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów

    POIG.08.02.00-14-090/11-01 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-090/11-01 Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 320000 Wydatki kwalifikowalne: 320000 Dofinansowanie: 142200 Dofinansowanie UE: 120870 Nazwa beneficjenta: DEMA PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 1230673335 Kod pocztowy: 05-520 Miejscowość: HABDZIN Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-090/11-01 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą na dalszy dynamiczny rozwój DEMa Promotion Polska Sp.zo.o. i jej partnerów została wyłączona