• Grzybów,  Powiat staszowski,  Świętokrzyskie

    POIG.04.04.00-26-002/09-07 Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie nowej instalacji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla.

    POIG.04.04.00-26-002/09-07 Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie nowej instalacji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-002/09-07 Tytuł projektu: Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie nowej instalacji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat buski Gmina: Tuczępy Wartość ogółem: 86280000 Wydatki kwalifikowalne: 70500000 Dofinansowanie: 35250000 Dofinansowanie UE: 29962500 Nazwa beneficjenta: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 8660001369 Kod pocztowy: 28-200 Miejscowość: Grzybów Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat staszowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)…

    Możliwość komentowania POIG.04.04.00-26-002/09-07 Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie nowej instalacji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla. została wyłączona