• Grębków,  Mazowieckie,  Powiat węgrowski

    POIG.06.01.00-14-022/12-04 Rozpoczęcie działań eksportowych przez firmę Pachniczówka Sp. z o.o.

    POIG.06.01.00-14-022/12-04 Rozpoczęcie działań eksportowych przez firmę Pachniczówka Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-022/12-04 Tytuł projektu: Rozpoczęcie działań eksportowych przez firmę Pachniczówka Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Gmina: Grębków Wartość ogółem: 114439.85 Wydatki kwalifikowalne: 114439.85 Dofinansowanie: 59439.92 Dofinansowanie UE: 50523.93 Nazwa beneficjenta: PACHNICZÓWKA SP. Z O.O. NIP beneficjenta: 7120153744 Kod pocztowy: 07-110 Miejscowość: Grębków Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-022/12-04 Rozpoczęcie działań eksportowych przez firmę Pachniczówka Sp. z o.o. została wyłączona