• Granica,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

    POIG.08.01.00-14-300/11-03 Nowe technologie narzędziem wspierającym rozwój i wychowanie dzieci

    POIG.08.01.00-14-300/11-03 Nowe technologie narzędziem wspierającym rozwój i wychowanie dzieci Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-300/11-03 Tytuł projektu: Nowe technologie narzędziem wspierającym rozwój i wychowanie dzieci Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Michałowice Wartość ogółem: 617600 Wydatki kwalifikowalne: 581600 Dofinansowanie: 407120 Dofinansowanie UE: 346052 Nazwa beneficjenta: MEDIOTEKA SPÓŁKA Z O.O. NIP beneficjenta: 5342461095 Kod pocztowy: 05-806 Miejscowość: Granica Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

    Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-300/11-03 Nowe technologie narzędziem wspierającym rozwój i wychowanie dzieci została wyłączona