• Gołaczewy kol. Nadmłynie,  Małopolskie,  Powiat olkuski

    POIG.06.01.00-12-125/09-01 Pozyskanie usług doradczych na opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Interszczel

    POIG.06.01.00-12-125/09-01 Pozyskanie usług doradczych na opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Interszczel Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-125/09-01 Tytuł projektu: Pozyskanie usług doradczych na opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Interszczel Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Gmina: Wolbrom Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Zakład produkcyjny INTERSZCZEL Łazarczyk Halina NIP beneficjenta: 6370105680 Kod pocztowy: 32-340 Miejscowość: Gołaczewy kol. Nadmłynie Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat olkuski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-125/09-01 Pozyskanie usług doradczych na opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Interszczel została wyłączona