• Godów,  Powiat wodzisławski,  Śląskie

    POIG.06.02.02-00-101/11-01 Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położónych na zwałach w Gminie Godów

    POIG.06.02.02-00-101/11-01 Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położónych na zwałach w Gminie Godów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-101/11-01 Tytuł projektu: Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położónych na zwałach w Gminie Godów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat wodzisławski Gmina: Godów Wartość ogółem: 200341 Wydatki kwalifikowalne: 200341 Dofinansowanie: 170289.85 Dofinansowanie UE: 170289.85 Nazwa beneficjenta: Gmina Godów NIP beneficjenta: 6471704413 Kod pocztowy: 44-340 Miejscowość: Godów Województwo: Śląskie Powiat: Powiat wodzisławski Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-101/11-01 Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położónych na zwałach w Gminie Godów została wyłączona