• Głogów Małopolski,  Podkarpackie,  Powiat rzeszowski

  POIG.06.01.00-18-051/12-03 Wzrost konkurencyjności Studia Kolor poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki

  POIG.06.01.00-18-051/12-03 Wzrost konkurencyjności Studia Kolor poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-051/12-03 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Studia Kolor poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 106527.95 Wydatki kwalifikowalne: 102446.79 Dofinansowanie: 51223.39 Dofinansowanie UE: 43539.88 Nazwa beneficjenta: Studio Kolor s.c. Andrzej Ziomek. Urszula Krymska NIP beneficjenta: 8131013361 Kod pocztowy: 36-060 Miejscowość: Głogów Małopolski Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-051/12-03 Wzrost konkurencyjności Studia Kolor poprzez rozwój eksportu na rynek niemiecki została wyłączona
 • Głogów Małopolski,  Podkarpackie,  Powiat rzeszowski

  POIG.08.02.00-18-040/12-06 Rozwój przedsiębiorstwa POLIMARKY poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych integrujących zarządzanie procesami: oferowania. logistycznymi i handlowymi.

  POIG.08.02.00-18-040/12-06 Rozwój przedsiębiorstwa POLIMARKY poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych integrujących zarządzanie procesami: oferowania. logistycznymi i handlowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-040/12-06 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa POLIMARKY poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych integrujących zarządzanie procesami: oferowania. logistycznymi i handlowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Głogów Małopolski Wartość ogółem: 596400 Wydatki kwalifikowalne: 548400 Dofinansowanie: 325940 Dofinansowanie UE: 277049 Nazwa beneficjenta: TEREZ PERFORMANCE POLYMERS Sp. zo.o. NIP beneficjenta: 5170364962 Kod pocztowy: 36-060 Miejscowość: Głogów Małopolski Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka jawna –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-18-040/12-06 Rozwój przedsiębiorstwa POLIMARKY poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych integrujących zarządzanie procesami: oferowania. logistycznymi i handlowymi. została wyłączona