• Glinojeck,  Mazowieckie,  Powiat ciechanowski

  POIG.08.03.00-14-084/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck

  POIG.08.03.00-14-084/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-084/12-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ciechanowski Gmina: Glinojeck Wartość ogółem: 2686635.24 Wydatki kwalifikowalne: 2611115.68 Dofinansowanie: 2611115.68 Dofinansowanie UE: 2219448.32 Nazwa beneficjenta: Gmina Glinojeck NIP beneficjenta: 5661881129 Kod pocztowy: 06-450 Miejscowość: Glinojeck Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ciechanowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2015 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-084/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Glinojeck została wyłączona
 • Glinojeck,  Mazowieckie,  Powiat ciechanowski

  POIG.08.01.00-14-895/13-03 Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych.

  POIG.08.01.00-14-895/13-03 Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-895/13-03 Tytuł projektu: Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ciechanowski Gmina: Glinojeck Wartość ogółem: 856700 Wydatki kwalifikowalne: 856700 Dofinansowanie: 599690 Dofinansowanie UE: 509736.5 Nazwa beneficjenta: KABECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5662011991 Kod pocztowy: 06-450 Miejscowość: Glinojeck Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ciechanowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-895/13-03 Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych. została wyłączona