• Głęoczek,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat lipnowski

    POIG.06.01.00-04-027/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Bam-Baram

    POIG.06.01.00-04-027/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Bam-Baram Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-027/10-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Bam-Baram Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Chrostkowo Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Bam-Baram Wilczyńska Olga NIP beneficjenta: 5741794869 Kod pocztowy: 87-602 Miejscowość: Głęoczek Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2010 Data utworzenia w…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-027/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Bam-Baram została wyłączona