• Gdask,  Pomorskie,  Powiat m. Gdańsk

    POIG.06.05.02-00-034/12-04 Podniesienie konkurencyjności spółki Silvam-Ex dzięki uczestnictwie w branżowym programie promocji

    POIG.06.05.02-00-034/12-04 Podniesienie konkurencyjności spółki Silvam-Ex dzięki uczestnictwie w branżowym programie promocji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-034/12-04 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności spółki Silvam-Ex dzięki uczestnictwie w branżowym programie promocji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Pruszcz Gdański Wartość ogółem: 1078464 Wydatki kwalifikowalne: 876800 Dofinansowanie: 657600 Dofinansowanie UE: 558960 Nazwa beneficjenta: Silvam-Ex Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna NIP beneficjenta: 9570917160 Kod pocztowy: 80-227 Miejscowość: Gdask Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

    Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-034/12-04 Podniesienie konkurencyjności spółki Silvam-Ex dzięki uczestnictwie w branżowym programie promocji została wyłączona