• Frycowa,  Małopolskie,  Powiat nowosądecki

    POIG.06.01.00-12-068/11-00 Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

    POIG.06.01.00-12-068/11-00 Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-068/11-00 Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowosądecki Gmina: Nawojowa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Zakład Budowlano-Instalacyjny Wod.-Kan.-C.O.-GAZ inż. Krzysztof Mączka NIP beneficjenta: 7340008168 Kod pocztowy: 33-335 Miejscowość: Frycowa Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowosądecki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-068/11-00 Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu została wyłączona