• Elizówka k. Ciecierzyna,  Lubelskie,  Powiat lubelski

    POIG.08.02.00-06-060/12-05 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

    POIG.08.02.00-06-060/12-05 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-060/12-05 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Niemce Wartość ogółem: 245000 Wydatki kwalifikowalne: 245000 Dofinansowanie: 166012 Dofinansowanie UE: 141110.2 Nazwa beneficjenta: Solinea Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7123282494 Kod pocztowy: 21-003 Miejscowość: Elizówka k. Ciecierzyna Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

    Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-060/12-05 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. została wyłączona